Компания "АСП Лабс" получила патент на изобретение